Natuur informatie en informatiepanelen : NATUUR INFOPANELEN en EDUCATIEF ILLUSTRATIES

Natuur infopanelen en Natuur Informatiepanelen.

Natuur informatiepanelen verschaffen naruur informatie over wetenswaardigheden en samenhangen uit de natuur in en
direkte natuurbeleving. En gunstig effect de bezoeker de kwetsbarheid van de natuur bewust te maken en de belangen
van dieren en planten, en beschermende maatregelen te verklaren

Natuur informatie

Als vormgever en illustratoren met kennis van vele aspecten van natuurbehoud, ontwerpen wij
natuur infopanelen individueel afgestemt op het enkele natuurgebied en in aanpassing van uw corporate identity.
De afbeeldingen worden geillustreerd of baseren op fotografie ofwel in combinatie van beide technieken.
Natuur infopanelen en educatief illustraties als natuur informatie voor leerpaden en bosleerpaden, dierentuinen met informaties over
natuurkunde, biologie, bioinformaties, ecologie, archeologie en geografie.

© M.J.G. Maassen-Pohlen, educatief illustrator, Bahnhofstrasse 52 • D-53947 Nettersheim, Nationalpark Eifel, Duitsland

Natuur informatie panelen en educatief illustratie

natuur informatiepanelen.eu

Ontwerp van individuele natuur infopanelen.
Wetenschappelijke illustratie en dierenillustraties,
beelddossiers.

Vervaardigen van modellen en kleine dioramas voor
tentoonstellingen en musea.
In samenwerking: Productie van filmdocumentaties.

Grafisch en fotografisch ontwerp voor drukwerk. Fine-Art-Print.

Register voor natuur infopanelen en natuur informatipanelen

Huiszwaluw Delichon urbica, Boerenzwaluw Hirundo rustica, Spreeuw Sturnus vulgaris, Gekraagde Roodstaart
Phoenicurus phoenicurus, Staartmees Aegithados caudatus, Kuifmees Parus cristatus, Pimpelmees Parus caeruleus,
Merel Turdus merula,Huismus Passer domesticus, Koolmees Parus major, Witte Kwikstaart Motacilla alba,

Kneu Carduelis cannabina, Putter Carduelis carduelis,Vink Fringilla coelebs, Heggenmus Prunella modularis,
Tuinfluiter Sylvia borin, Goudhaantje Regulus regulus, Winterkoning Troglodytes troglodytes, Fitis Phylloscopus trochilus,
Boomklever Sitta europaea, Groenling Carduelis chloris, Appelvink Coccothraustes coccothraustes, Vlaamse gaai Garullus glandarius

Wilde Eend Anas platyrhynchos, Slobeend Anas clypeata, Wintertaling Anas crecca, Krakeend Anas strepera,
Tafeleend Aythya ferina, Kuifeend Aythya fuligula,

Kievit Vanellus vanellus, Grutto Limosa limosa, Tureluur Tringa totanus, Poelsnip Gallinago gallinago,

Kluut Recurvirostra avosetta, Scholekster Haematopus ostralegus, Visdief Sterna hirundo,
Dwergstern Sterna albifrons, Bontbekplevier Charadrius hiaticula,

Ijsvogel Alcedo atthis, Meerkoet Fulica atra, Roodhalsfuut Podiceps grisegena,

Kemphaan Philomachus pugnax, Goudplevier Pluvialis apricaria, Grauwe Franjepoot Phalaropus lobatus,
Bonte Strandloper Calidris alpina, Krombekstrandloper Calidris ferruginea, Oeverloper Actitis hypoleucos,
Zwarte Ruiter Tringa erythropus, Groenpootruiter Tringa nebularia,

Aalscholver Phalacrocorax carbo, Zilvermeeuw Larus argentatus, Zeehond Phocha vitulina

Grauwe Gans Anser anser, Kolgans Anser albifrons, Brandgans Branta leucopsis,
Canadese Gans Branta canadensis,

Vogeluhr, Singvogels Syrinx, Roodborst Erithacus rubecula, Koekoek Cuculus canorus,
Zanglijster Turdus philomelos,
Veldleeuwerik Alauda arvensis, Noordse Nachtegaal Luscinia luscinia, Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus,
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus, Bosrietzanger Acrocephalus palustris, Bosuil Strix aluco,

Blauwe Reiger Ardea cinerea, Roerdomp Botaurus stellaris,

Jan-van-gent morus bassanus,

Knobbelzwaan Cygnus olor, Kleine Zwaan Cygnus columbianus, Wilde Zwaan Cygnus cygnus,
Fazant Pharianus colchicus, Woelrat Arvicoa terrestris, Europese Haas Lepus europaeus,
Wild Konijn Oryctolagus cuniculus, Vos Vulpes vulpes,

Knoflookpad Pelobates fuscus, Rugstreeppad Bufo calamita, Vroedmeesterpad Alytes obstetricans,
Groene pad Bufo viridis, Boomkikker Hyla arborea, Gewone pad Bufo bufo, Gewone pad Bufo bufo,
Roodbuikvuurpad Bombina bombina, Kleine groene kikker, Poelkikker Rana lessonae, Meerkikker Rana ridibunda,
Springkikker Rana dalmatina, Geelbuikvuurpad Bombina variegata, Bruine kikker Rana temporaria,
Groene kikker Rana esculenta, Amfibieën metamorfose model van kikkerdril kikkervisje kikkervis eicel eicellen

Dagvlinders, Nachtvlinders, Dagpauwoog Inachis io, Nummervlinder Vanessa atalanta, Nummervlinder Vanessa atalanta,
Kleine Vos Aglais urticae, Koninginnepage Papilio machaon, Gewoon blauwtje, Icarusblauwtje Polyommatus icarus,
Groot Avondrood Deilephila elpenor, Pauwoogpijlstaart Smerinthus ocellata, Gamma-uil Autographa gamma,
Gamma-uil Autographa gamma, Glasvleugelpijlstaart Hemaris fuciformis, Sint Jansvlinder Zygaena filipendulae,
Oranjetipje Anthocharis cardamines, Distelvlinder Cynthia cardui

Brandnetel Brandnetels Urtica vlindertuin, Bruine snuituil Hypena proboscidalis, Gehakkelde Aurelia Polygonia c-album,
Snuitkever Apion pomonae, Sluipwesp Ophion luteus, Brandnetelwants Heterogaster urticae,
Landkaartje Araschnia levana, Koperuil kopervlinder Diachrysia chrysitis, Histamin

Tuinhommel Bombus hortorum, Aardhommel Bombus terrestris, Kleine aardhommel Bombus lucorum,
Akkerhommel Bombus agrorum, Steenhommel Bombus lapidarius,
Weidehommel Bombus pratorum, Boshommel Bombus sylvarum

Sluipwespen, Bijen, Wespen, Graafwespen, parasitaire wespen, Metselbijen, Rosse Metselbij Osmia rufa,
Blauwe Metselbij Osmia caerulescens, Gehoornde metselbij Osmia cornuta, Klokjesbij Chelostoma fuliginosum,
Ranonkelbij Chelostoma florisomne, Tronkenbijen Tronkenbij Heriades truncorum, Tuinbladsnijder Megachile centuncularis,
maskerbijen maskerbijen Hylaeus, Grote pottenbakkerswesp Trypoxylon figulus, Graafwesp Passaloecus,
Plooiwespen Ancistrocerus , Symmorphus,
tandgoudwespen Chrysis cyanea Chrysis ignita, parasitaire wesp Gasteruption spec., Zwarte sluipwesp Pimpla Instigator,
Tuinbladsnijder Megachile Centuncularis, leemwesp Symmorphus spec., Plooiwesp, Ancistrocerus oviventris,
Groote pottenbackerwesp, Trypoxylon figulus, Tuinmaskerbij, Hylaeus hyalinatus,

Azuurjuffer Coenagrion puella, Watersnuffel Enallagma cyathigerum, Larve Coenagrioidae, Larve Glazenwasser,
Glazenmaker Aeshnidae Libellen, blauwe glazenmaker, Glazenwassers Aeshna cyanea

Schorskever Scolytidae, Letterzetter lps typographus

Gewone naaktslak, Grote Wegslak Arion Rufus, Wijngaardslak, Wijnbergslak Helix pomatia,
Gefleckte Weinbergslak Helix asper, Grote Aardslak Limax maximus,
Huisjesslakken, Huisjesslak, gele Witgerande tuinslak Cepaea hortensis, roze,
gewone tuinslak
Cepaea nemoralis, Grote wegslak, zwarte naaktslak Arion ater

Nematode Nematoden bietenmoeheid Bietecysteaaltje Heterodera schachtii,
transgene planten met behulp van de bacterie Agrobacterium tumefaciens

plantaardige cel, Plant, Photosynthese, Chloroplast of bladgroenkorrels bladgroenkorrel,
In de thylokoiden in het chloroplast vind de fotosynthese plaats.
Granum, Celkern, Celmembraan , Celwand, Chromosoom, DNA, Ribosoom, primaire celwand.

Diorama:

Geografie: landschapsmodel kanaal van Lauenburg naar Lübeck (duitsland) wereld met kontinenten

Geschiedenis, archeologie: paleolithicum woonplaats met voorwerpen van de rendierjagers

Natuur: landschapsmodell van een natuurgebied Natuur infopanelen en Natuur Informatie panelen.

© M.J.G. Maassen-Pohlen, Bahnhofstrasse 52, 53947 Nettersheim, duits belgisch Natuurpark, Nationalpark Eifel natuur inforatie.

Natuur informatiepanelenNatuur informatiepanelenNatuur educatieNatuur informatiepanelenaquarium informatiepanelenAquarium informatiepaneldierentuin informatiepanelendierentuin informatiepanelornitologisch informatiepanelNatuur informatiepanelenNatuur informatiepanelenNatuur informatiepanelen

Fast facts image gallery - öffnet in einem neuen Fenster

Archief fine arts - opent in een nieuw venster
Art Printsnatuur-informatiepanelen.eu
Maassen-Pohlen educatief illustrator, illustratoren, natuur informatiepanelen, natuur informatie, boek illustrator, boek illustratoren,
populärwetwnschapelijke illustrationies, dieren illustraties, Natur illustraties, boek illustraties, Kinderboek illustraties, beelddossiers

© M.J.G. Maassen-Pohlen, Bahnhofstrasse 52
D-53947 Nettersheim, Duitsland • Nationalpark Eifel

naturlehrtafeln.eu tafeln illustrationen diagramme fotografie design interaktiv modelle-dioramen service kontakt archiv verwertung impressum directory