natuur-informatiepanelen.eu

Privacybeleid volgens GDPR Art. 1 van Verordening (EU) 2016/679

Persoonlijke gegevens (hierna meestal "gegevens" genoemd) worden door mij alleen verwerkt in de context van de noodzaak en met het doel een functionele en gebruiksvriendelijke website te bieden, inclusief de inhoud en de daar aangeboden diensten.

Op grond van artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679, de basisverordening gegevensbescherming (hierna "GDPR" te noemen), betekent "verwerking" elke bewerking of reeks verrichtingen met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, verzamelen, organiseren, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, bevragen, gebruiken, openbaar maken door middel van transmissie, verspreiding of enige andere manier om te voorzien, te verzoenen of de join, de beperking, de verwijdering of de annihilatie.

Met het volgende privacybeleid, breng ik u in het bijzonder op de hoogte van de aard, de omvang, het doel, de duur en de wettelijke basis van de verwerking van persoonlijke gegevens, voor zover ik beslis, alleen of samen met anderen, over de doeleinden en middelen van verwerking. Daarnaast zal ik u informeren over de componenten van derden die ik gebruik voor optimalisatiedoeleinden en om de gebruikskwaliteit te verhogen, voor zover derden gegevens verwerken onder hun eigen verantwoordelijkheid.

Mijn privacybeleid is als volgt gestructureerd:

I. Informatie over mij als verantwoordelijk
II Rechten van gebruikers en belanghebbenden
III. Informatie over gegevensverwerking
IV Aanvulling op het privacybeleid voor de portfolio op Pixels.com en andere

I. Informatie over mij als verantwoordelijk

De verantwoordelijke aanbieder van deze website op het gebied van gegevensbescherming is:


Matthias Jan Gerard Maassen-Pohlen
Foto-kunst-auteur 712556 - VG-Bild Kunst Bonn

Bahnhofstrasse 52
53947 Nettersheim
Duitsland
Telefoon: +49 • 2486 • 223799

E-mail: contact (at) id-illustration-design (dot) de

BTW-nummer: DE120220303


colofon

Verantwoordelijk voor journalistiek-redactionele inhoud in tekst en beeld:

@ Matthias Jan Gerard Maassen-Pohlen
Bahnhofstrasse 52
53947 Nettersheim
Duitsland

E-mail: contact (at) id-illustration-design (dot) de


II Rechten van gebruikers en belanghebbenden

Met betrekking tot de hieronder beschreven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen het recht om te bevestigen of gegevens die daarmee verband houden worden verwerkt, informatie over de verwerkte gegevens, verdere informatie over gegevensverwerking en kopieën van de gegevens (zie ook Art. 15 GDPR);
Correctie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens (zie ook artikel 16 AVG);
voor onmiddellijke verwijdering van de betreffende gegevens (zie ook artikel 17 GDPR), of als verdere verwerking op grond van artikel 17 (3) GDPR vereist is, om de verwerking te beperken in overeenstemming met artikel 18 GDPR;
na ontvangst van de gegevens betreffende hen en verstrekt door hen en over de overdracht van deze gegevens aan andere aanbieders / verkeersleiders (zie ook artikel 20 AVG);
op klacht aan de toezichthoudende autoriteit, als zij van mening zijn dat de gegevens met betrekking tot hen door de aanbieder worden verwerkt in strijd met de gegevensbeschermingsvoorschriften (zie ook artikel 77 AVG).
Daarnaast is de aanbieder verplicht om alle gegevens openbaar te maken die door de aanbieder moeten worden vrijgegeven, eventuele rectificatie of verwijdering van gegevens of beperkingen van de verwerking op grond van de artikelen 16, 17, lid 1, 18 GDPR. onderwijzen. Deze verplichting bestaat echter niet voor zover deze kennisgeving onmogelijk of onevenredig is. Niettegenstaande heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers. Uw verzoek wordt verzonden naar het adres dat wordt vermeld in de druk van de website.

Evenzo hebben gebruikers en betrokkenen volgens artikel 21 GDPR het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van hun gegevens, op voorwaarde dat de gegevens door de aanbieder worden ingediend in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f) DSGVO wordt verwerkt. In het bijzonder is een bezwaar tegen gegevensverwerking met het oog op directe reclame toegestaan. Uw verzoek wordt verzonden naar het adres dat wordt vermeld in de druk van de website.

III. Informatie over gegevensverwerking

Uw gegevens die worden verwerkt bij het gebruik van mijn website worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag is weggelaten, het verwijderen van de gegevens niet strijdig is met de wettelijke vereisten voor opslag en er vervolgens geen andere informatie wordt verstrekt over afzonderlijke verwerkingsmethoden.

Contactaanvragen / contactmogelijkheden

Als u contact met mij opneemt via het contactformulier of e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw aanvraag te verwerken. De specificatie van de gegevens is vereist om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden - zonder hun bepaling kan ik uw verzoek niet beantwoorden of op zijn best slechts in beperkte mate.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, aangestoken. b) GDPR.

Uw gegevens worden verwijderd, op voorwaarde dat uw verzoek definitief is beantwoord en het schrappen niet in strijd is met de wettelijke vereisten voor opslag, zoals in het geval van latere contractuitvoering.

server data

Om technische redenen, vooral om een ​​veilige en stabiele website te garanderen, worden gegevens via uw internetbrowser naar mij of mijn webruimteaanbieder verzonden. Deze zogenaamde serverlogbestanden omvatten het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u bent gewijzigd naar onze website (verwijzende URL), de website (s) van mijn website die u bezoekt, datum en tijd van de respectieve toegang evenals het IP-adres van de internetverbinding, van waaruit het gebruik van mijn internetaanwezigheid plaatsvindt.

Deze verzamelde gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar worden door u niet gedeeld met andere gegevens.

Deze opslag vindt plaats op de wettelijke basis van artikel 6 par. 1 lit. f) GDPR. Mijn legitieme interesse ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van mijn website.

De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd, zolang er geen opslag voor bewijs meer nodig is. Anders worden alle of een deel van de gegevens vrijgesteld van de annulering tot de definitieve opheldering van een incident.

contractbeheer

De door u verzonden gegevens voor het gebruik van mijn goederen en / of dienstenaanbod worden door mij verwerkt met het oog op de uitvoering van het contract en zijn in die mate vereist. Sluiten van contract en contract is niet mogelijk zonder verstrekking van uw gegevens.

De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6 par. 1 lit. b) GDPR.

Ik verwijder de gegevens met volledige contractafhandeling, maar moet zich houden aan de fiscale en commerciële bewaartermijnen.

Als onderdeel van het contract, geef ik uw gegevens door aan het transportbedrijf in opdracht van de levering van goederen of aan de financiële dienstverlener, voor zover de overdracht vereist is voor de levering van goederen of voor betalingsdoeleinden.

De wettelijke basis voor de overdracht van de gegevens is dan artikel 6 par. 1 lit. b) GDPR.

Verantwoordelijk voor de verwerking

Matthias Jan Gerard Maassen-Pohlen

Bahnhofstrasse 52
53947 Nettersheim
Duitsland

+49 • 2486 • 223799

kontakt (at) id-illustration-design (dot) de
colofon

www.naturlehrtafeln.eu \ www.naturlehrtafeln.de \ www.natuur-informatiepanelen.eu \ www.nature-interpretation-panels.com

Voorbeel privacybelijd van het advocatenkantoor Weiß & Partner Katharinenstrasse 16, D-73728 Esslingen
gedeltelijk vertaald med translate(dot)google(dot)com

IV Aanvulling op het algemene privacybeleid

Privacybeleid op sociale media

Aan mijn kant zijn geen knoppen of links naar de sociale media geïnstalleerd. Niettemin is de verwijzing naar sociale media opgenomen in mijn privacyverklaring omdat er geschikte portefeuilles worden bijgehouden.

Facebook Inc.
1601 S. California Ave
Palo Alto, CA 94304
VS
geëxploiteerd binnen de EU door Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square
Dublin 2
Ierland.

Het van toepassing zijnde privacybeleid Facebooks kan onder
https://www.facebook.com/policy.php
worden genoemd

Gecertificeerd voor het EU-VS-privacyschild
https://www.privacyshield.gov/participant? id = a2zt0000000GnywAAC & status = Actief
garandeert Facebook dat de EU-normen voor gegevensbescherming worden gerespecteerd, zelfs wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.


Privacybeleid voor PayPal als betaalmethode

Aan mijn kant is er geen knop of link naar de online betalingsprovider Paypal. Niettemin is de verwijzing naar PayPal opgenomen in mijn privacyverklaring. Voor de verwerving van een werk bestaat in uitzonderlijke gevallen na contact met de mogelijkheid om de betaling onafhankelijk van deze website via Paypal te verwerken.
Voor beeldbureaus, printstudio's, galerieën, verkoop van mijn werken, is de betaalmethode PayPal beschikbaar via hun aanwezigheid op het web.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is de
PayPal (Europa) S.à.rl & Cie. SCA,
2 2-24 Boulevard Royal
2449 Luxemburg
Luxemburg.

Het toepasselijke privacybeleid van PayPal is te vinden op
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
bekeken worden


Privacyverklaring voor de bijgewerkte presentatie - diavoorstelling - van onze door ons beheerde portfolio "Urft Valley Art" van werken gepubliceerd op pixels.com

Voor de licentiëring en productie van gedrukte producten van mijn Amerikaanse gedistribueerde werken, is een diavoorstelling op mijn website geïnstalleerd voor het weergeven van de meest recente werken op verschillende sites van mijn domein \ s. Voor deze presentatie van de diavoorstelling is een java-script geïmplementeerd op de respectieve site van mijn domein. Een link naar deze diavoorstelling wordt geopend in mijn portfolio https://urft-valley-art.pixels.com. Bij de implementatie en het gebruik worden de gebruikelijke gegevens overgedragen, zoals het IP-adres van de internetverbinding waarmee de gebruiker toegang krijgt tot de website, het browsertype, de browsertaal, de tijd en de duur van toegang tot Pixels.com.

Urft Valley Art-portfolio op pixels.com

Pixels.com
Hoofdkantoor
pixels
2415 N. Geneva Terrace
Chicago, IL 60614
VS

Het toepasselijke privacybeleid van mijn door ons in de VS beheerde portfolio op Pixels.com kan hieronder lager zijn
https://urft-valley-art.pixels.com/termsofuse.html?document=privacypolicy
bekeken worden


Privacybeleid voor fotobureaus en printstudio's

Met mijn werken ben ik vertegenwoordigd met een aantal portfolio's en winkels onder "Urft Valley Art" bij beeldbureaus en hun mogelijk onbekende partnerbureaus, evenals printstudio's voor posters, kunstdrukken en andere gedrukte producten, evenals wereldwijd licentieverlening. In veel gevallen zijn werken in het algemeen en mijn naam of domeinnaam vooral visueel toegankelijk op internet. Deze publicaties zijn onderworpen aan de respectieve gegevensbeschermingsbepalingen van de verschillende internationaal actieve aanbieders of website-exploitanten.

Onder andere Zoonar

Zoonar GmbH Buttstraße 4
22767 Hamburg
Duitsland

Het toepasselijke privacybeleid van Zoonar is te vinden onder
https://www.zoonar.de/privacy
bekeken worden


Urft Valley-type van mijn door VS beheerde portfolio op pixels.com

Pixels.com
Hoofdkantoor
pixels
2415 N. Geneva Terrace
Chicago, IL 60614
VS

Het van toepassing zijnde privacybeleid van mijn portfolio op Pixels.com kan hieronder zijn
https://urft-valley-art.pixels.com/termsofuse.html?document=privacypolicy
bekeken worden


FineArtAmerica
1450 2nd St Ste 177
Santa Monica
CA 90401-2302
VS

Het toepasselijke privacybeleid van mijn portfolio op FineArtAmerica vindt u hieronder
https://fineartamerica.com/termsofuse.html?document=privacypolicy
bekeken worden


Privacybeleid voor het gebruik van mijn werken op websites van derden

Het kan gebeuren dat mijn werken met of zonder namen of bronnen worden gepresenteerd op verschillende platforms zoals Pinterest, Etsy ... zonder mijn toestemming en het copyright en gebruiksrecht worden omzeild. Deze publicaties zijn onderworpen aan de respectieve gegevensbeschermingsbepalingen van de verschillende internationaal actieve aanbieders of website-exploitanten.

Privacybeleid voor diensten van VG Bild-Kunst en Rechtsdienstleistern

In gevallen waarin mijn werken zonder toestemming worden gebruikt, worden gegevens van de respectieve gebruikers en domeinnaamhouders overgedragen aan VG Bild-Kunst of, in geval van illegaal commercieel gebruik, details van de inbreukmakers aan juridische dienstverleners of automatisch geregistreerd door laatstgenoemde.

VG-afbeelding
Juridische associatie door toekenning van de staat
Weberstr. 61
53113 Bonn
Duitsland

Verantwoordelijk voor de verwerking

Matthias Jan Gerard Maassen-Pohlen

Bahnhofstrasse 52
53947 Nettersheim
Duitsland

+49 • 2486 • 223799

kontakt (at) id-illustration-design (dot) de
colofon

www.naturlehrtafeln.eu \ www.naturlehrtafel.de \ www.naturlehrtafeln.com \ www.schautafeln.eu
www.natuur-informatiepanelen.eu \ www.nature-interpretation-panels.com \